Yildiz Kelahmetoglu new blogger in Curie 2018-04-25
She blogs about the struggles and opportunities for women in science. Yildiz Kelahmetoglu is a PhD candidate at Karolinska Institutet and studies damage response and regeneration in central nervous system after injuries and diseases. In her spare time she enjoys to read short stories, run and dance some Lindy hop. Läs mer

Samordning kan lyfta den kliniska forskningen 2018-04-18
Svensk klinisk forskning håller generellt hög kvalitet. Men bättre samordning, större internationellt utbyte och fler disputerade överläkare kan höja kvaliteten ytterligare. Det visar en färsk utvärdering som gjorts av Vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt