Det finns inga genvägar till Nobelpris 2018-06-25
Långsiktig finansiering, stimulerande forskningsmiljöer och ökad jämställdhet i akademin. Det är några av förutsättningarna för att regeringen ska uppnå målet om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Curie har träffat Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, för att prata forskningspolitik. Läs mer

Nästan alla med doktorsexamen får jobb 2018-06-19
Tre år efter examen är över 80 procent av de doktorsexaminerade etablerade på arbetsmarknaden. Andelen är ungefär lika stor för dem som har högskoleutbildning på grundläggande och avancerad nivå. Men doktorsexaminerade finns inom andra sektorer – oftast inom staten. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt