Propositionen ger för liten ökning av basanslagen 2016-12-01
Forskningen ska hjälpa samhället att möta utmaningar inom digitalisering, klimat- och hälsoområdena. Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället ska öka – och premieras. Det är ett par av inslagen i forskningspropositionen. Curie har frågat några representanter för forskarvärlden hur de ser på regeringens förslag. Läs mer

Bibliotekarier gör Rwanda till en forskningsnation 2016-11-29
Rwanda, ett land med både tragisk och spännande historia, satsar starkt på forskning och utbildning för att skapa tillväxt. Men hur lägger ett land grunden till forskning på områden där ingen egentlig forskning någonsin funnits? Curie träffade ett team med forskare och projektledare i Rwanda som samarbetar med Sverige i ett långsiktigt partnerskapsprogram. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt