Hon blev DNA-forskare för att förstå livet 2017-02-28
Molekylärbiologen Siv Andersson blev fascinerad av DNA redan i tonåren. Hon har brutit ny mark inom sitt fält och vill nu förstå hela arvsmassan hos en bakterie. Sin energi hämtar hon i Dalarnas vackra skogar. Läs mer

Förslag: Ny myndighet ska utreda forskningsfusk 2017-02-22
En självständig myndighet som utreder och beslutar om misstänkt oredlighet, en möjlighet att överklaga samt en lagfäst definition av begreppet oredlighet i forskning. Det är några av förslagen som oredlighetsutredningen lägger fram i sitt betänkande. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt