Tidspress med plan S i riktning mot open access 2018-10-17
Plan S är ett europeiskt initiativ för att skynda på utvecklingen mot att forskningsresultat ska bli öppet tillgängliga för alla. Enligt planen ska alla vetenskapliga resultat som tagits fram med stöd av offentliga finansiärer från och med år 2020 publiceras öppet utan fördröjning. Men den snäva tidsramen har väckt kritik. Läs mer

Forskare kan vara en del av det politiska maskineriet 2018-10-15
Per Bergman hade kommit långt i forskarkarriären när han fick upp ögonen för att vetenskap kan spela en viktig roll för politiska beslut. Han valde att satsa på en karriär inom statlig förvaltning. En tjänst som ämnesråd på regeringskansliet har sedan dess följts av chefstjänster på Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) i Italien och på Livsmedelsverket. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt