Skev maktfördelning grogrund för trakasserier 2018-02-21
I USA startade debatten om sexuella trakasserier inom forskarvärlden redan 2014. Först kom en studie om trakasserier vid fältstudier, sedan avslöjades flera kända forskare med grova övertramp. En grogrund för dessa är att män dominerar stort på de högre tjänsterna vid amerikanska universitet, menar Meg Urry som är professor i fysik och astronomi vid Yale University. Läs mer

Även stjärnforskare ska straffas för övergrepp 2018-02-20
För att förhindra sexuella trakasserier inom akademin behöver maktkoncentration och beroenden minska. Genusforskarna Anneli Häyrén och Fredrik Bondestam vill se tryggare anställningsvillkor, ge doktorander rätt att byta handledare och införa tydliga sanktioner för sexuella trakasserier, även för akademins kändisar. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt