Bättre datahantering gör forskning mer reproducerbar 2019-04-23
Forskare skriver ofta egna, skräddarsydda, program för sina forskningsprojekt. Men få av forskarna är programmeringsexperter. Följden kan bli felaktiga slutsatser eller att det är svårt att upprepa resultaten. Ett nordiskt samarbetsprojekt vill ändra på det. Läs mer

Unga forskare lämnar Ukraina 2019-04-10
Efter revolutionen 2014 fanns stora förhoppningar bland ukrainska forskare på att nyorienteringen mot Europa skulle leda till bättre villkor. Fem år senare finns en besvikelse över att förändringarna går långsamt. Mer än hälften av de unga forskarna hoppas kunna jobba utomlands och för 90 procent är den låga lönen det främsta skälet till att lämna landet Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt