Intern blåslampa för fler kvinnliga professorer 2017-09-20
Bara 13 procent av professorerna är kvinnor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, trots att var tredje doktorand är en kvinna. För att locka fler kvinnor bör ämnesföreträdarna leta i gränslandet till andra vetenskapsområden, menar professor Sven Engström. Vid Umeå universitet är 30 procent av professorerna kvinnor, men de får ofta sin professur senare i karriären. - De måste befordras tidigare, säger vicerektor Heidi Hansson. Läs mer

Jämställdhetsmål tomma ord utan incitament 2017-09-19
Sverige är ett föregångsland inom jämställdhet. Ändå är vi långt ifrån en jämn könsfördelning bland landets professorer. Sociologen Liisa Husu undrar varför Sverige lyckas så bra inom många andra områden – men inte inom akademin. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt